Praktisk info • Kattegat Strand Camping
Book nu

Her finder du svar på dine praktiske spørgsmål

Åbningstider

Reception og campingplads:
Åben fra den 1. april til 25. september 2022.
Lavsæson (1/4 – 23/6 & 15/8 – 25/9) fra kl. 8:00 – 21:00
Højsæsonen (24/6 – 14/8) fra 8:00 – 22:00

Kiosk / grill / pizzeria:
Lavsæson
Man-tors: Lukket
Fredag: 15:00 – 20:00
Lørdag: 07:30 – 20:00
Søndag: 07:30 – 11:00
Helligdage: 7:30 – 21:00

Højsæson
Åben alle dage fra 7:30 – 22:00

Ankomst og afrejse

Ankomst:
Check-in 12:00 – 22:00
Check-in for familiehytter 15:00 – 22:00
OBS! Ved senere ankomst kontakt os på telefon +45 9858 8032 eller mail info@922.dk

Afrejse:
Check-ud i sommerferien (uge 26 til 34) fra kl. 8:00 -­ 12:00
Check-ud i sommerferien (uge 26 til 34) for familiehytter fra kl. 8:00 – 10:00
Check-ud i lavsæson fra kl. 8:00 – 14:00
Check-ud for familiehytter i lavsæson fra kl. 8:00 – 10:00

Hund

Her er hunde i alle former, størrelser og racer hjerteligt velkommen, og der er fine muligheder for at lufte dem ved strandkanten og i grønne områder tæt på campingpladsen.
Er pels og poter blevet snavsede af sjov, leg og tumlen, kan din hund få et bad i servicebygning 2.

Vi har dog nogle helt konkrete regler alle hundeejere bedes overholde, hvis I medbringer jeres hund. Husk at tage hensyn til andre campister – det kan jo ske at din nabo har allergi eller måske ikke er så glad for hunde.

Vigtige informationer og regler:

 • Døgnprisen for hunde er DKK 25,-. (Hund i familiehytter fra DKK. 150,- til 300,-)
 • Hunde skal altid føres i snor af hensyn til andre gæster på pladsen. 
 • HUSK at samle hundens efterladenskaber op! Skulle du i farten have glemt posen, er hundeposer ophængt 3 steder på pladsen, og de kan ligeledes afhentes gratis i receptionen.
 • Hunde må ikke medbringes i poolområdet eller i servicebygningerne.
WiFi
På Kattegat Strand Camping kan du kvit og fri surfe rundt på nettet, uden at det koster dig ekstra. Vi har nemlig valgt at inkludere wifi i prisen, så du uden problemer kan holde dig opdateret, imens du nyder din ferie.

Vi kører på en ny fibernet forbindelse (1000/1000 Mbit/s) og størstedelen af campingpladsen, ca. 80%, ligger inden for wifi-dækningsområdet.

Strøm på pladsen

Når sommernatten ruller ind over pladsen er det altid dejligt at kunne tænde for lidt lys, så du ikke skal sidde i mørke og nyde det gode glas rødvin med dem du holder af. Strøm koster DKK 49,- pr. dag.

På alle campingpladsens enheder er der derfor 10-16 amp. tilslutning. For at tilslutte strømmen skal du selv medbringe et CEE stik. Stikket kan også købes på pladsen. Pris DKK 150,00.

El- og hybridbiler (opladning)

På Kattegat Strand Camping kan du oplade din elbil eller hybridbil. 
Vi har 2 ladepladser på campingpladsen, type 2 AC 11 kW. 
Pris DKK 45,-/time – ladekabel udleveres i receptionen. 

Hurtiglader
Kattegat Strand Camping arbejder i øjeblikket på at få opsat 2 hurtigladere (50-75 kW) på campingpladsen. Vi håber at kunne være klare med hurtigladerne fra sæson 2023

Pga. brandfare er det ikke tilladt at oplade el- og hybridbiler på pladsen eller ved hytten.

I Øster Hurup findes 2 stk. e-ON 11 kW opladere.
Ved Lille Vildmosecentret (10 km fra campingpladsen) findes 4 stk. Clever Type 2 AC 22 kW

 

Regler for alle campister

Der skal være ro på pladsen mellem kl. 23:00 og 7:00. I dette tidsrum er al motorkørsel på campingpladsen forbudt. Biler må dog køre fra indkørsel til enhed, men ikke rundt på campingpladsen.
MAX. hastighed i bil er 15 km/h. PAS PÅ BØRNENE!

Gæstebiler skal parkere på P-pladsen udenfor bommen.

Brandregler
Husk at holde 3 meters brand afstand til naboen.
Gæstebesøg er fra kl. 8:00 til 22:00. Pris fra kr. 35,-/person. Entré inkl. adgang til swimmingpool kr. 50,-/person.

Indkørsel til pladsen
Porten til campingpladsen er åben fra 7:00 til 23:00. Som campist får du en personlig kode til vores bomanlæg, så du frit kan køre ud og ind i åbningstiden.
VIGTIGT! Koden skal tastes hver gang. Har du brug for at køre uden for ovennævnte tidsrum, skal du parkere på p-pladsen udenfor campingpladsen.

Fastligger regler

Almindelige lejebetingelser

 1. Lejeaftalen gælder kun for de i aftalen anførte personer. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke må finde sted.
 2. Overnattende gæster skal betale almindeligt overnatningsgebyr.
 3. Dagsgæster må ikke køre ind på campingpladsen, men skal parkere på parkeringspladsen. Dagsgæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster og afkræves almindeligt overnatningsgebyr.
 4. Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder ifølge lejeaftalen til andet, ligesom lejeren ej heller kan fremleje sæsonpladsen (evt. fremleje skal godkendes af KSC).
 5. Sæsonpladsen skal være taget i brug senest 1 måned efter lejemålets påbegyndelse.
 6. Ved lejerens midlertidige fraflytning i ferie og lignende forbeholder lejerchefen sig ret til at disponere over sæsonpladsen. Meddeler lejeren samtidig tilbagekomstdatoen, vil lejrchefen så vidt muligt sørge for, at lejeren pr. denne dato igen kan disponere over sæsonpladsen. Er dette ikke muligt vil lejeren få tilbudt en anden plads indtil den lejede plads atter bliver ledig.
 7. De opstillede affaldssække/containere må kun benyttes til almindeligt køkkenaffald og lignende. Andet affald (gl. stole, køleskabe, tæpper, fortelte m.v.) skal lejeren fjerne ved egen foranstaltning, hvis lejrchefen ikke kan anvise et sted hertil.
 8. I lejeperioden er lejeren berettiget til at benytte sæsonpladsen til opstilling af campingvogn med fortelt eller til teltslagning. Der må kun parkeres 1 bil (dog 2 på store pladser m. tilkøb) på sæsonpladsen. Både, påhængsvogne og lign. må kun medtages og opbevares på sæsonpladsen på forudindgået aftale.
 9. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem beplantninger og hegn – veje og stier skal benyttes.
 10. I tidsrummet kl. 23.00- kl. 07.00 er al motorkørsel forbudt (bom-åbning mellem kl. 23.00 og kl. 7.00 afregnes kontant DKK 300,-, dog ikke i nødstilfælde).
 11. Lejeren er forpligtet til at overholde bestemmelserne i: a) Miljø- og Energiministeriets campingreglement af den 26. januar 2000 og de dertil knyttede regler om campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning og Campingrådets ID- nr.-ordning. Reglerne om campingvognenes mobilitet og enhedspladsernes indretning er vedhæftet kontrakten som bilag A og B, og lejeren erklærer ved sin underskrift på kontrakten at have modtaget bilagene. b) de gældende ordensregler på de af Campingrådet godkendte campingpladser. Lejrchefens anvisninger i henhold til såvel pkt. a som b skal altid følges.
 12. Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal sæsonpladsen af lejeren være ryddet og rengjort på datoen for lejeaftalens udløb. Foretager lejeren ikke oprydningen, er lejrchefen berettiget til at lade denne foretage, idet der herfor afkræves lejeren et fast gebyr på kr. 500,00. Lejrchefen er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter – herunder campingvogne/telte.
 13. Det betragtes som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen, at de i aftalen fastsatte ydelser ikke betales rettidigt. Det er dog en betingelse for at gøre misligholdelse gældende, at det forfaldne beløb ikke indbetales efter forløbet af 7 dage efter, at påkrav er sendt til lejer ved almindeligt brev/mail. Ved fremsendelse af påkrav påløber et ekspeditionsgebyr på kr. 300,00, som tillægges det skyldige beløb. At bestemmelserne indeholdt i nærværende Almindelige lejebetingelser ikke overholdes af lejeren og dennes husstand – herunder henvises særligt til indholdet af pkt. 11. Ovennævnte opremsning af, hvad der anses for væsentlig misligholdelse er alene en eksemplifikation og er ikke udtømmende. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er lejrchefen berettiget til straks at bortvise lejeren fra campingpladsen og ophæve lejeaftalen til øjeblikkeligt ophør. Er lejeren noget beløb skyldig i forbindelse med lejemålets ophævelse eller udløb, forbeholder lejrchefen sig ret til udover sædvanlige retsskridt enten at udøve tilbageholdsret over lejerens campingvogn indtil tilgodehavendet er betalt eller at fjerne campingvognen fra sæsonpladsen og stille denne med effekter på offentligt areal for lejerens regning og risiko i enhver henseende. Dog er det en forudsætning, at lejeren med 8 dages varsel ved almindeligt brev/mail forgæves er blevet opfordret til at afhente campingvognen og ryddeliggøre sæsonpladsen. Er lejeren intet beløb skyldig i forbindelse med lejrchefens ophævelse af lejeaftalen eller dennes udløb i øvrigt, forbeholder lejrchefen sig udover sædvanlige retsskridt, ret til at stille campingvognen med effekter på offentligt areal efter fremsendelse af påkrav som anført ovenfor.
 14. Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem parterne i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i Aalborg, der er aftalt som parternes værneting.
 15. Alle beløb er incl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

Mobilitetskrav – bilag A

(Skal ses i sammenhæng med enhedspladsernes indretning, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)

Campingvogne skal ikke nødvendigvis være af en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at de uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens Bilinspektion. Det er lejrchefens ansvar at sørge for, at gæsten opfylder følgende:

 • Træktøjet skal være brugbart og fast monteret på campingvognen.
 • Campingvognen skal være monteret med funktionsdygtige fælge og dæk.
 • Opklodsning af campingvognens støtteben – evt. med bukke 􏰀 er tilladt.
 • Bortset fra et evt. fortelt, der hurtigt skal kunne fjernes, skal campingvognen være umiddelbar mobil (flytbar). Der må ikke være hverken små eller store tilbygninger eller lægivende konstruktioner f.eks. under campingvognen af et materiale som vandfast finer o.lign., der ikke umiddelbart kan fjernes.

Enhedspladsernes indretning – bilag B

(Skal ses i sammenhæng med mobilitetskravet, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)

1) Beplantning

Enhedspladserne kan af lejrchefen hegnes med beplantninger efter en samlet plan for hele campingpladsen.

Beplantningen må ikke være til hinder for, at en campingvogn – uanset størrelse – til enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen.

Det tilrådes, at der højst er beplantning omkring 3 af enhedspladsens sider – forefindes eller foretages yderligere beplantning, skal mindst halvdelen af den 4. side (vejfacaden) være uden beplantning.

2) Hegn og læsejl

De i handlen normalt forekommende læsejl må opstilles – dog ikke opsat på trækonstruktioner eller campingpladsens træer.

Faste og permanente hegn – eksempelvis flethegn, plastikhegn, trådhegn m.v. – må ikke forefindes eller opsættes.

I forbindelse med nyplantninger omkring enhedspladsen kan lejrchefen dog midlertidigt lade opsætte mindre trådhegn eller fodhegn til beskyttelse af planterne.

3) Haver

Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted.

Opstilling af et mindre antal flytbare plantekrukker kan finde sted umiddelbart ved campingvognen, såfremt lejrchefen på den enkelte campingplads accepterer dette.

4) Belægninger

Der kan efter lejrchefens anvisning nedlægges 2 rækker kørefliser i niveau med naturligt terræn/tilsvarende terrænforstærkning, således at kørsel til og fra enhedspladsen kan ske uden gener og skader.

I stedet for kørefliser anbefales dog brug af græsarmeringssten af hensyn til synsindtrykket.

I øvrigt må der ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges terrasser af fliser, træ eller lignende.

I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende.

5) Bygningskonstruktioner m.m.

Der må ikke under nogen form opføres bygninger/bygningsdele – hverken fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn.

Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt til campingvognen i teltdug og uden faste vægge, tagrender, vinduer og døre. Forteltet skal kunne nedtages i løbet af 15-30 minutter.

6) Antenner m.m.

Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, incl. paraboler, accepteres, når de monteres på campingvognen.

 

Kattegat Strand Camping (KSC)

Force Majeure

Såfremt lejemålet forhindres af forhold uden for Kattegat Strand Campings indflydelse (katastrofe, optøjer, strejke, pandemier, Covid-19 eller lign.), hæfter Kattegat Strand Camping ikke herfor, og der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.

Fortrydelsesret og refusion

Eventuelle reklamationer skal fremsættes straks efter ankomst eller umiddelbart efter fejlens opståen. Krav om erstatning skal skriftligt meddeles Kattegat Strand Camping inden afrejse. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, prisstigninger og lign.

Booking er bindende og kan ikke blive refunderet i tilfælde af afbestilling, medmindre afbestillingsforsikringen på forhånd er tilkøbt og reglerne derfor overholdes (jvf. afbestillingsforsikring).

Priser og tilbud 

Sæsonpriser står oplyst på vores hjemmeside. Der gives ikke 10% onlinerabat ved reservation af sæsonplads. Fuld rådighed gælder ikke udlejning eller til 3. person.

Tilbud

En gang i mellem kan du finde gode tilbud på vores hjemmeside og ude på nettet.
Tilbuddene kan ikke kombineres med andre rabatter og 10% onlinerabat.

Økonomiplads
På vores plads har vi en billigere pladstype som vi kalder økonomiplads, men med samme garanti for en god ferie. Økonomipladserne er markeret med sorte nummer på pladskortet. Se pris på vores onlineshop.

Ambassadør

Hvis du vil hjælpe med at sprede det gode budskab om Kattegat Strand Camping, vil vi gerne belønne dig. Som Kattegat Strand Campings ambassadør får du nemlig en masse fordele, og du kan optjene gode rabatter.

Som ambassadør får du din egen personlige rabatkode, du kan uddele til dine venner, familie, kolleger, eller dem du møder på din vej. Rabatkoden anvendes i Kattegat Strand Campings online webshop.

Fordele vil løbende blive tilsendt pr. mail. 

Ønsker du at blive ambassadør, kan du sende en ansøgning på info@922.dk – Husk at skrive “ambassadør” i emnefeltet.

Unge mennesker

GRUPPER AF UNGE MENNESKER PÅ UNDER 21 ÅR
Vi accepterer IKKE at grupper af unge mennesker på under 21 år campere unden forældre på Kattegat Strand Camping. Gælder både for alm. camping, luksushytter og leje af tipier. Er I i tvivl om vi betragter jer som en gruppe, kontakt os på +45 98 58 80 32

Afbestillingsforsikring

Vælg en afbestillingsforsikring og få alle* dine penge tilbage, hvis du er nødt til at afmelde din ferie – uanset årsag. Booker du din ferie uden at bestille en afbestillingsforsikring, bindes du for det fulde beløb, uanset hvornår du afbestiller. Vi anbefaler derfor alle vores campister at tilkøbe denne forsikring.

Hvad består en afbestillingsforsikring af:

 • En afbestillingsforsikring koster fra 75 kr. og op til 300 kr. alt efter periode, om du har bestilt en almindelig plads, bor i tipi eller familiehytte.
 • Køber du en afbestillingsforsikring og får brug for at afbestille din ferie, kan du op til 20 dage før din ferie starter, få det fulde beløb retur.* 
 • Køber du en afbestillingsforsikring og afbestiller din ferie under 20 dage før din ferie starter, får du halvdelen af beløbet retur.*

Afbestillingsforsikring skal købes samtidig med du booker din ferie i vores online booking system.
*Der fratrækkes et administrationsgebyr på 300 kr. plus afbestillingsforsikringen. 

FlexCamp

FlexCamp giver dig muligheden for frit at rykke din reservation til en anden periode, uden det koster ekstra. Det giver dig en super god fleksibilitet og gør det muligt for dig at booke ferie i god tid uden bekymringer

Vælg FlexCamp og få muligheden for at rykke din reservation hvis du: 

 • Bliver forhindret i at afholde din forudbestilte ferie
 • Vejrudsigten ikke tegner sig som ventet
 • Du i mellemtiden bliver inviteret til en vigtig begivenhed
 • Dit ferieønske på arbejdspladsen ikke bliver opfyldt
 • …..og hvad der ellers måtte være årsagen. 

OBS!
FlexCamp kan benyttes inden for og på tværs af sæsonerne, men flytter du f.eks. din ferie fra lavsæson til sommerferien, betales den difference der måtte være. FlexCamp gælder kun inden for samme sæson(år).

Du kan tilkøbe FlexCamp når du booker din ferie i vores online booking system

IKKE Flytbar

IKKE flytbar er din garanti for, at vi ikke flytter din reservation til en anden campingenhed. Kort sagt, så betyder det; at du beholder din plads (enhed).

Der opstår ind imellem situationer hvor vi af praktiske årsager flytter en reservation til en anden sammenlignelig enhed. Hvis man vil undgå dette og sikrer at få præcis den plads man har bestilt, skal man tilvælge Ikke Flytbar.

Du kan bestille IKKE flytbar når du booker din ferie i vores online booking system

 

Bookingbetingelser

Når du har booket en enhed, hytte eller campingvogn, fremsender Kattegat Strand Camping en bookingbekræftelse. Bestillingen er bindende.

Vi bestræber os på at friholde din reserverede enhed, men i sjældne tilfælde kan det forekomme, at reservationen flyttes til en anden tilsvarende enhed i samme område.

Vil du sikre dig mod dette, kan du betale fra kr. 100,- for vores Ikke flytbar tilkøbsmulighed.

Rejser du inden reservationsperiodens udløb, gives der ikke penge retur.

Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

E-HANDELSBETINGELSER FOR KATTEGAT STRAND CAMPING.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, tipi, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens prgf. 18 stk. 2 nr. 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret. Begrundelsen herfor ligger i det forhold, at  genudlejning af en reserveret hytte/tipier/plads, der afbestilles ganske få dage før ankomst, ofte ikke vil være muligt.

BESTILLING OG BETALING
Booker du et ophold med egen campingvogn/telt/autocamper eller ophold i hytte eller tipi betales det fulde beløb straks efter at bookingen er foretaget. Straks efter modtagelse af bestilling fremsender Kattegat Strand Camping lejebevis pr e-mail. Såfremt du ikke modtager en e-mail med dit lejebevis bedes du tjekke din spam-mail og/eller uønsket mail.

KONTROL AF LEJEBEVIS
Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig at perioden og den valgte enhed er korrekt.

AFBESTILLING (UDEN TILKØB AF AFBESTILLINGSFORSIKRING)
Afbestilling af betalte ophold, hvor der ikke er tilkøbt afbestillingsforsikring, medfører ingen returnering af det indbetalte beløb.

AFBESTILLINGSFORSIKRING
Vi anbefaler at I tilkøber vores afbestillingsforsikring, når I booker et ophold hos Kattegat Strand Camping. På den måde er I sikret hvis I har behov for at annullere jeres booking.

Ved online booking gælder følgende
Vælg en afbestillingsforsikring og få alle* dine penge tilbage, hvis du er nødt til at afmelde din ferie – uanset årsag. Booker du din ferie uden at bestille en afbestillingsforsikring, bindes du for det fulde beløb, uanset hvornår du afbestiller. Vi anbefaler derfor alle vores campister at tilkøbe denne forsikring.

Hvad består en afbestillingsforsikring af: 

 • En afbestillingsforsikring koster fra 75,- kr. og op til 300,- kr. alt efter periode, om du har bestilt en almindelig plads, bor i tipi eller familiehytte.
 • Køber du en afbestillingsforsikring og får brug for at afbestille din ferie, kan du op til 20 dage før din ferie starter, få det fulde beløb retur.* 
 • Køber du en afbestillingsforsikring og afbestiller din ferie under 20 dage før din ferie starter, får du halvdelen af beløbet retur.*

Afbestillingsforsikring skal købes samtidig med du booker din ferie i vores online booking system.

*Der fratrækkes et administrationsgebyr på 300,- kr. plus afbestillingsforsikringen.


Ved telefonisk booking gælder følgende

 • Afbestillingsforsikringen påføres automatisk jeres faktura af receptionisten.
 • Ønsker du ikke afbestillingsforsikring gør du som følger:
 • Ved bankoverførsel skal du selv fratrække prisen på afbestillingsforsikringen hvis den ikke ønskes.
 • Ved betaling via online betalingslink skal du kontakte os telefonisk hvis du ikke ønsker afbestillingsforsikringen.


Ved online booking gælder følgende

 • Du skal selv vælge om du ønsker Afbestillingsbeskyttelsen.

Vores afbestillingsforsikring dækker IKKE, hvis I er nødt til at afbryde jeres ophold.
Efter indbetaling kan afbestillingsforsikringen ikke længere bestilles/afbestilles.


HUND
Hunde er velkomne på campingpladsen samt i vores hytter og tipier. Der opkræves særskilt pris for at medbringe hunde. Medbringes der hund i vores hytter uden at der er forudbetalt herfor opkræves et rengøringstillæg på 400 kr.

GRUPPER AF UNGE MENNESKER PÅ UNDER 21 ÅR
Vi accepterer IKKE at grupper af unge mennesker på under 21 år campere unden forældre på Kattegat Strand Camping. Gælder både for alm. camping, luksushytter og leje af tipier. Er I i tvivl om vi betragter jer som en gruppe, kontakt os på +45 98 58 80 32 

ANKOMST OG AFREJSE

Ankomst:
Check-in 12:00 – 22:00
Check-in for familiehytter 15:00 – 22:00

Obs! Ved senere ankomst kontakt os på telefon +45 9858 8032 eller mail info@922.dk

Afrejse:
Check-ud i sommerferien (uge 26 til 34) fra kl. 8:00 -­ 12:00
Check-ud i lavsæson fra kl. 8:00 – 14:00

Check-ud i sommerferien (uge 26 til 34) for familiehytter fra kl. 8:00 – 10:00
Check-ud for familiehytter i lavsæson fra kl. 8:00 – 12:00 

Ønsker du at blive længere på pladsen (gælder ikke for hytter) end de angivne tidspunkter er prisen følgende:

Sommerferie (uge 26 til 34)
Fra kl. 12:00 – 17:00: (pris se hjemmeside) inkl. campingvogn og personer.
Efter kl. 17:00: betales for en ekstra dag.

Lavsæson
Fra kl. 14:00 – 17:00: betales alm. gæstebillet.
Efter kl. 17:00: betales for en ekstra dag.

Kattegat Strand Camping påtager sig intet ansvar for gæstens mulighed for at tage lejemålet i brug. Såfremt du som gæst afskæres fra muligheden for transport til og fra campingpladsen (eksempelvis på grund af aflyste fly-/togafgange, problemer med bilen, trafikale forhold, grænselukninger mm) vil du ikke blive kompenseret herfor.

RYGNING PÅ CAMPINGPLADSEN
Alle hytter og tipier er røgfrie. Dette gælder også e-cigaretter. Overtrædes dette betales et rengøringsgebyr på minimum 1500,- kr.
Rygning på campingpladsen generelt: Vis hensyn på udendørs fællesarealer og husk at cigaretskod hører til i skraldespanden. Rygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer. Dette gælder også e-cigaretter.


GÆSTENS ANSVAR
Lejer af hytte og tipier hæfter fuldt ud for inventaret i udlejningsenheden. Mangler og skader påført af lejer afregnes ved afrejse. Den person der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt af øvrige beboer og gæster i lejemålet. Hytter og tipier må maksimalt bebos af det antal personer der er angivet i prislisten. Der skal være personer over 18 år til stede under hele opholdet.


HYGIEJNEFORHOLD, HERUNDER COVID-19 MM.
På grund af hygiejnehensyn kan der være faciliteter med begrænset adgang under jeres ophold. Der kan være områder som midlertidigt lukkes eller områder/faciliteter som vil være lukkede under hele opholdet. Dette giver ikke anledning til refusion af dele eller hele jeres ophold.


REKLAMATIONER

 • Hos Kattegat Strand Camping vil vi gøre alt for at jeres ophold bliver noget helt særligt. Dog vil der altid kunne opstå fejl og er der ting I som gæster er utilfredse med, skal I hurtigst muligt rette henvendelse til receptionen. Skulle en udlejningsenhed være mangelfuldt rengjort, eller skulle der være skader i udlejningsenheden som vi har overset, skal I straks efter ankomst (inden for 2 timer) rette henvendelse til receptionen med henblik på at få denne mangel udbedret. Klager over eksempelvis rengøring der først fremføres ved afrejse, vil ikke blive behandlet.
 • Kattegat Strand Camping kan ikke gøres ansvarlig for forekomster af dyr og insekter, idet campingpladsen er beliggende i et naturområde.
 • Ønsker I at reklamere efter at I er kommet hjem kan I senest 7 dage efter afrejse skrive til os på mailadressen info@922.dk
 • I tilfælde af uenighed anlægges en eventuel retssag ved Retten i Aalborg og sager skal afgøres efter dansk lovgivning.


DATABESKYTTELSE

 • Kattegat Strand Camping er i henhold til databeskyttelseslovgivningen dataansvarlig. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal rettes skriftligt til info@922.dk
 • Kattegat Strand Camping behandler de persondata som lejer afgiver i forbindelse med bookingen, fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre bestilling og dermed også opfylde lejeaftalen, samt for at overholde eventuelle øvrige forpligtelser i medfør af de aftaler der indgås mellem Kattegat Strand Camping og lejer.
 • Som lejer har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til disse formål.
 • Kattegat Strand Camping videregiver, i det omfang det er nødvendigt, relevante oplysninger indeholdt i denne aftale til samarbejdspartnere (ex. rengøringsfirma, kreditkortfirma, forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder) med henblik på at kunne gennemføre udlejningen, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning det er nødvendigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 • Kattegat Strand Camping overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS i nødvendigt omfang og kun hvor der foreligger passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.
 • Persondata opbevares alene i den periode det er nødvendigt i henhold til det relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning.
 • Lejer har som registreret ret til at blive oplyst om – og få kopi af de data – som Kattegat Strand Camping har registreret og få sådanne oplysninger/data rettet eller ændret, hvis disse måtte vise sig urigtige. Lejer har desuden ret til at få oplysninger/data slettet hvis disse ikke længere et nødvendige for at opfylde det formål hvortil de er blevet indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig. Endelig har lejer ret til at anmode Kattegat Strand Camping om at begrænse behandlingen af de pågældende data.
 • Kattegat Strand Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger du som gæst afgiver på vores hjemmeside.
 • Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes via internettet.


PRISER OG RABATTER
Priserne på Kattegat Strand Camping justeres løbende og de aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til at ophæve en lejeaftale grundet tastefejl og/eller trykfejl. Rabatter kan ikke kombineres.

FORCE MAJEURE OG LIGNENDE FORHOLD
Såfremt gennemførsel af lejeaftalen ikke er mulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres – som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: Krig, optøjer, naturkatastrofer, olie- og benzinrationeringer, forureningskatastrofer, epidemier, pandemier, standsning af valutahandel, usædvanlige vejrforhold, tørke, oversvømmelser, grænselukning, trafikale forhold, strejke, lockout og lignende, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er Kattegat Strand Camping berettiget til at annullere lejeaftalen idet Kattegat Strand Camping ikke kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

I sådanne tilfælde er Kattegat Strand Camping forpligtet til snarest muligt at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren tilbagebetaling af indbetalte beløb. Lejer vil dog modtage et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Tilgodebevis kan benyttes til køb af et nyt ophold inden for en 3-årig periode.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Kattegat Strand Camping
Dokkedalvej 100
9560 Hadsund
Tlf.: +45 98 58 80 32
E-mail: info@922.dk

CVR nr..: 25303784

Cookie og privatliv

Du finder vores cookie og privatlivspolitik her.

Familiehytter

Overnatning

Priser

Restaurant