Privatlivspolitik • Kattegat Strand Camping
Book nu

Persondatapolitik for Kattegat Strand Camping

Generelt

Denne persondatapolitik er gældende for Kattegat Strand Camping v/Birthe & Jørn Pedersen, Dokkedalvej 100, 9560 Hadsund. Formålet med politikken er at tydeliggøre, hvordan vi håndterer dine persondata.

Dataansvarlig
Kattegat Strand Camping (CVR nr. 25303784) er dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er: Dokkedalvej 100, 9560 Hadsund. Att. Jørn L. Pedersen, Tlf. 98588032 Mail: info@922.dk
Sådan indsamler vi dine persondata

Dine data indsamles i forbindelse med dit ophold på campingpladsen. Vi indsamler persondata på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af campingpladsens serviceydelser
 • Via TV-overvågning Indsamling af persondata samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning. TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster. Overvågningen er at finde ved indgang til pladsen og ved pool-området. TV-overvågningen er udelukkende live-optagelser, der på intet tidspunkt bliver gemt.
Hvilke persondata indsamler vi

Vi indsamler følgende:

 • Navn, adresse, telefonnummer, nationalitet og evt. e-mailadresse.
 • Derudover registrerer vi dine køb af campingpladsens ydelser med henblik på afregning af ophold.
 • For udenlandske gæster registrerer vi desuden type af og nummer på pas eller anden rejselegitimation Du kan selv efter eget ønske vælge at give campingpladsen yderligere oplysninger, som du vurderer kan have betydning for dit ophold. Det kan fx være oplysninger om handicap eller medicinsk tilstand. Denne type af persondata bliver hverken registreret eller behandlet. Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil campingpladsen i nogle tilfælde supplere vores informationer med data, som vi har modtaget af tredjepart, fx en gruppeansvarlig eller rejseleder. I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om campingpladsens vilkår og betingelser. Tredjeparten har også ansvaret for en evt. nødvendig indhentning af samtykkeerklæringer til registrering og behandling af følsomme persondata.
Formål med indsamlingen

Indsamlingen af dine persondata er til ét eller flere af følgende formål:

 • Opfyldelse af lovkrav
 • Behandling af dine reservationer og køb af campingpladsens serviceydelser
 • Kontakt til dig før og under dit ophold
 • Fremsendelse af ønsket information om campingpladsens serviceydelser Dine persondata indsamles alene til ovennævnte formål. Dine persondata er begrænset til kun det nødvendige jf. ovennævnte. Vi vil indhente samtykke hos dig, såfremt dine data skal anvendes til andre formål.
Det juridiske grundlag for behandlingen

Som udgangspunkt er behandlingen af dine persondata pålagt campingpladsen ved lov. Det er fx tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke persondata, campingpladsen er pålagt at registrere, jf. Pasbekendtgørelsen og Udlændingebekendtgørelsen. Campingpladsen er også pålagt at oplyse overnattende gæsters nationalitet til Danmarks Statistik. Derudover registreres og behandles dine persondata af regnskabsmæssige årsager i forbindelse med dine køb af campingpladsens serviceydelser.

Hvem deles dine data med?
Overførsel af data

Dine data overføres ikke til andre lande.

Opbevaring og sletning

Dine data opbevares på en server placeret inden for EU/EØS. For at undgå datatab tager campingpladsen løbende backup af vores datasæt. Dine personoplysninger slettes, når alle formål for den pågældende registrering ikke længere er nødvendig. Dog opbevares oplysninger om kontaktpersonen for fakturaoplysninger i fem år, så gældende regnskabslovgivning kan overholdes. Når de 5 år er gået slettes oplysningerne. Du kan til enhver tid anmode om adgang til eller sletning af dine personoplysninger, såfremt lovgivningsmæssige krav ikke gør dette ulovligt.

Dine rettigheder

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til efter anmodning at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført eventuelle urigtige personoplysninger.
 • Du har ret til at få slettet de persondata, som campingpladsen ikke er pålagt at skulle gemme.
 • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine persondata, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, som blev baseret på samtykke før tilbagekaldelsen af dette.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og i henhold til EU`s databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR) kan du bede om at modtage dine persondata, således at disse nemt kan overføres til dig eller en anden dataansvarlig valgt af dig.
 • Du har ret til at klage over behandlingen af dine persondata. Eventuelle henvendelser herom bedes fremsendt til ovenstående adresse.
 • Du har ligeledes ret til at indgive en klage til datatilsynet.