Praktisk Info

Informationer

Godt at vide inden ankomst

Ankomst:
Check-in 12:00 – 22:00
Check-in for hytter og udlejningscampingvogne 15:00 – 22:00

Ved senere ankomst kontakt os på telefon +45 9858 8032 eller mail info@922.dk

Afrejse:
Ud-­check i sommerferien fra kl. 8:00 -­ 12:00
Ud-check i lavsæson fra kl. 8:00 – 14:00

Ønsker man at blive længere på pladsen end de angivne tidspunkter er prisen følgende:

Sommerferie
Fra kl. 12:00 – 17:00: DKK 150,- inkl. campingvogn og personer.
Efter kl. 17:00: betales for en ekstra dag.

Lavsæson
Fra kl. 14:00 – 17:00: betales alm. gæstebillet.
Efter kl. 17:00: betales for en ekstra dag.

Ud­‐check for hytter og udlejningscampingvogne i sommerferien fra kl. 8:00 – 10:00
Ud­‐check for hytter og udlejningscampingvogne i lavsæson fra kl. 8:00 – 12:00

På pladsen har vi en slik- og isbod, samt diverse morgenmadsprodukter.

Klik her for at bestille morgenbrød i lavsæsonen.
Brødbestilling i sommerferien er ikke nødvendig -vi har altid frisk brød, ellers bager vi efter ønske.

Hvis større indkøbsmuligheder ønskes, ligger der et supermarked (Dagli’ Brugsen) i Øster Hurup 2 km fra campingpladsen (Meny 10 km). 

Campingpladsen ligger 2 km fra Øster Hurup by. Her finder du forskellige butikker, restauranter og en hyggelig havn. Derudover ligger Lille Vildmose, som er en unik naturperle med fantastiske natur oplevelser. Naturområdet Tofte Skov, som er genbo til campingpladsen, har DK’s største krondyr bestand og her findes vildsvin, elge og både konge- og havørnene yngler i området. Lille Vildmosecenteret ligger kun 10 min. kørsel fra pladsen (9,6 km). Fårup Sommerland og Djurs Sommerland ligger ca. 80 km fra campingpladsen.

I 2015 fik Campingpladsen ny fibernet forbindelse (1000/1000 Mbit/s). Størstedelen af campingpladsen, ca. 80%, ligger inde for WI-FI dækningsområdet. Kode til nettet købes i receptionen eller online.

Priser (inkl. hele familien på samme plads)
24 timer DKK 40,-
3 dage DKK 100,-
7 dage DKK 150,-
14 dage DKK 200,-
21 dage DKK 250,-
Forårsplads DKK 300,-
Helsæson DKK 500,-

Der er 10-­16  amp. strømtilslutning til alle campingpladsens enheder. For at tilslutte strømmen skal man selv medbringe et CEE stik. Stikket kan også købes på pladsen. Pris DKK 149,00

 

Bad: På campingpladser er bad faciliteterne inkluderet i prisen og tilgængelig i alle servicebygningerne. Herunder er der også familiebaderum til fri afbenyttelse.

Køkken: I alle vores servicebygninger er der fælles køkkener til fri afbenyttelse med køleskabe, fryser, ovn, mikrobølgeovn og komfur. Bradepander til ovnene kan afhentes i receptionen. Gryder, pander og andre køkkenudstyr skal selv medbringes. 

I forbindelse med køkkenerne i servicebygningerne er der et opholds rum, hvor borde, stole og TV er stillet til fri rådighed. Lokalet kan ikke reserveres, det er først til mølle princip.

Alle vores tre servicebygninger er handicapvenlige. 

På flere af pladserne har du mulighed for at koble dit TV-stik til Kattegat Strand Campings TV system. 

Du kan se følgende kanaler:
DK1, DR2, DR3, DR-K, Ramasjang, TV2, TV3, TV3+, TV3 sport, TV3 Plus

+ div. tyske, norske og svenske kanaler.

Tennis:
Der er mulighed for at spille tennis på multiarenaen mellem kl. 8:00 – 10:50. 
Banen skal bookes i receptionen, og her kan der også lejes ketcher og bolde.


Minigolfbanen er en smuk og udfordrende 12-hullers bane. Banen er inspireret af Mariagerfjord golfbane. 
Minigolf koster DKK 50,- pr. person for campingpladsens gæster (børn under 5 år er gratis i følge med en voksen). 

Hvis du ikke bor på campingpladsen, kan du også spille på minigolfbanen.
Det koster DKK 60,-  pr. person. 

Minigolfbanen er lukket fra d. 28/6-10/7 2020

Swimmingpoolen er åben fra d. 8. juni til 1. september, (Vejr afhængig)
Åbningstiden i uge 29 til 32 er fra kl. 9:00 – 21:00. Øvrige åbningstider efter vores gæsters ønske. Er der nogen, som vil bade, trækker vi termotæppet af. Der er gratis entré for campingpladsens gæster. Der må ikke medtages glasflasker i poolområdet.
Hunde er ikke tilladt i poolområdet. Poolen er ikke overvåget af livredder – badning på eget ansvar. Poolen er aflukket, så mindreårige ikke kan gå ind uden en voksen. Poolen er video overvåget.

Grundet corona, vil antal af gæster i poolen være begrænset.

På Kattegat Strand Camping kan du få strøm på din El-bil mod betaling.

 • Kraftstik med 16 ampere-stik med 3 faser (400 V)
 • 32 ampere-stik med én fase (240 V)

Der skal være ro på pladsen mellem kl. 23:00 og 7:00. I dette tidsrum er al motor kørsel på campingpladsen forbudt. Biler må kun køre fra indkørsel til enhed og ikke rundt på campingpladsen. MAX. hastighed i bil er 15 km/h. PAS PÅ BØRNENE. Gæstebiler skal parkere på P-pladsen udenfor bommen.
Brandregler: Husk at holde 3 meters brandafstand til naboen.

Gæstebesøg er fra kl. 8:00 til 22:00. Pris kr. 50,-/person inkl. entré til Swimmingpool

Porten til campingpladsen er åben fra 7:00 til 23:00. Som campist får man en personlig kode til bomanlægget, så man frit kan køre ud og ind i åbningstiden. VIGTIGT: Koden skal tastes hver gang. Har man har brug for, at køre uden for dette tidsrum, skal man parkere på p-pladsen udenfor campingpladsen.

Hunde er velkomne, og der er fine muligheder for at lufte dem ved strandkanten. Vi har hunde bad i servicebygning 2. Hunde skal altid føres i snor. Døgnprisen for hunde er DKK 20,-. (Hund i familiehytter fra kr. 150,- til 300,-) 

HUSK at samle hundens efterladenskaber op. Hundeposer er ophængt 3 steder på pladsen, og kan også afhentes gratis i receptionen. Hunde må ikke medbringes i poolområdet eller i servicebygningerne.

Kattegat Strand Camping accepterer ikke unge under 21 år camperer uden forældre. Gælder både for alm. camping, luksushytter og leje af campingvogne.

Når du har booket en enhed, hytte eller campingvogn, fremsender Kattegat Strand Camping en bookingbekræftelse. Bestillingen er bindende. Vi bestræber os på at friholde din reserverede enhed, men i sjældne tilfælde kan det forekomme, at reservationen flyttes til en anden tilsvarende enhed i samme område. Vil man sikre sig mod dette, kan man betale fra kr. 100,- (ikke flytbar). Afrejser man inden reservationsperiodens udløb, gives der ikke penge retur.

Almindelige lejebetingelser

 1. Lejeaftalengælderkunfordeiaftalenanførtepersoner.Gyldigtcampingpasskal deponeres hos lejrchefen. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, ligesom tilmelding til folkeregisteret på pladsens adresse ikke må finde sted.
 1. Overnattendegæsterskalhavegyldigtcampingpasogbetalealmindeligt overnatningsgebyr.

 2. Daggæstermåikkekøreindpåcampingpladsen,menskalparkerepåparkeringspladsen. Daggæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 23.00 betragtes som overnattende gæster og afkræves almindeligt overnatningsgebyr og gyldigt campingpas.

 3. Lejerenkanikkeoverdragesinerettighederifølgelejeaftalentilandetligesom lejeren ej heller kan fremleje sæsonpladsen (evt. fremleje skal godkendes af KSC).

 4. Sæsonpladsenskalværetagetibrugsenestlmånedefterlejemåletspåbegyndelse.

 5. Vedlejerensmidlertidigefraflytningiferieoglignendeforbeholderlejerchefensig ret til at disponere over sæsonpladsen. Meddeler lejeren samtidig tilbagekomstdatoen, vil lejrchefen så vidt muligt sørge for, at lejeren pr. denne dato igen kan disponere

  over sæsonpladsen. Er dette ikke muligt vil lejeren få tilbudt en anden plads indtil

  den lejede plads atter bliver ledig.

 6. Deopstilledeaffaldssække/containeremåkunbenyttestilalmindeligtkøkkenaffaldog

  lignende. Andet affald (gl. stole, køleskabe, tæpper, fortelte m.v.) skal lejeren

  fjerne ved egen foranstaltning, hvis lejrchefen ikke kan anvise et sted hertil.

 7. Ilejeperiodenerlejerenberettigettilatbenyttesæsonpladsentilopstillingaf

  campingvogn med fortelt eller til teltslagning. Der må kun parkeres 1 bil (dog 2 på store pladser m. tilkøb) på sæsonpladsen. Både, påhængsvogne og lign. må kun medtages og opbevares på sæsonpladsen på forudindgået aftale.

 8. Deterikketilladtatskydegenvejgennembeplantningeroghegn-vejeogstierskal benyttes.

 9. I tidsrummet kl. 23.00- kl. 07.00 er al motorkørsel forbudt (bom-åbning mellem kl. 23.00 og kl. 7.00 afregnes kontant DKK 300,-, dog ikke i nødstilfælde).

 10. Lejeren er forpligtet til at overholde bestemmelserne i: a) Miljø- og Energiministeriets campingreglement af den 26. januar 2000 og de dertil knyttede regler om campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning og Campingrådets ID- nr.-ordning. Reglerne om campingvognenes mobilitet og enhedspladsernes indretning er vedhæftet kontrakten som bilag A og B, og lejeren erklærer ved sin underskrift på kontrakten at have modtaget bilagene. b) de gældende ordensregler på de af Campingrådet godkendte campingpladser. Lejrchefens anvisninger i henhold til såvel pkt. a som b skal altid følges.

 11. Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal sæsonpladsen af lejeren være ryddet og rengjort på datoen for lejeaftalens udløb. Foretager lejeren ikke oprydningen, er lejrchefen berettiget til at lade denne foretage, idet der herfor afkræves lejeren et fast gebyr på kr. 500,00. Lejrchefen er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter – herunder campingvogne/telte.

 12. Det betragtes som væsentlig misligholdelse af lejeaftalen, at de i aftalen fastsatte ydelser ikke betales rettidigt. Det er dog en betingelse for at gøre misligholdelse gældende, at det forfaldne beløb ikke indbetales efter forløbet af 7 dage efter, at påkrav er sendt til lejer ved almindeligt brev/mail. Ved fremsendelse af påkrav påløber et ekspeditionsgebyr på kr. 300,00, som tillægges det skyldige beløb. At bestemmelserne indeholdt i nærværende Almindelige lejebetingelser ikke overholdes af lejeren og dennes husstand – herunder henvises særligt til indholdet af pkt. 11. Ovennævnte opremsning af, hvad der anses for væsentlig misligholdelse er alene en eksemplifikation og er ikke udtømmende. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er lejrchefen berettiget til straks at bortvise lejeren fra campingpladsen og ophæve lejeaftalen til øjeblikkeligt ophør. Er lejeren noget beløb skyldig i forbindelse med lejemålets ophævelse eller udløb, forbeholder lejrchefen sig ret til udover sædvanlige retsskridt enten at udøve tilbageholdsret over lejerens campingvogn indtil tilgodehavendet er betalt eller at fjerne campingvognen fra sæsonpladsen og stille denne med effekter på offentligt areal for lejerens regning og risiko i enhver henseende. Dog er det en forudsætning, at lejeren med 8 dages varsel ved almindeligt brev/mail forgæves er blevet opfordret til at afhente campingvognen og ryddeliggøre sæsonpladsen. Er lejeren intet beløb skyldig i forbindelse med lejrchefens ophævelse af lejeaftalen eller dennes udløb i øvrigt, forbeholder lejrchefen sig udover sædvanlige retsskridt, ret til at stille campingvognen med effekter på offentligt areal efter fremsendelse af påkrav som anført ovenfor.

 13. Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem parterne i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i Aalborg, der er aftalt som parternes værneting.

 14. Alle beløb er incl. 25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.

Mobilitetskrav – bilag A

(Skal ses i sammenhæng med enhedspladsernes indretning, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)
Campingvogne skal ikke nødvendigvis være af en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at de uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens Bilinspektion. Det er lejrchefens ansvar at sørge for, at gæsten opfylder følgende:

– Træktøjet skal være brugbart og fast monteret på campingvognen.
– Campingvognen skal være monteret med funktionsdygtige fælge og dæk.
– Opklodsning af campingvognens støtteben – evt. med bukke 􏰀 er tilladt.
– Bortset fra et evt. fortelt, der hurtigt skal kunne fjernes, skal campingvognen være umiddelbar mobil (flytbar). Der må ikke være hverken små eller store tilbygninger eller lægivende konstruktioner f.eks. under campingvognen af et materiale som vandfast finer o.lign., der ikke umiddelbart kan fjernes.

Enhedspladsernes indretning – bilag B

(Skal ses i sammenhæng med mobilitetskravet, ID.nr.ordning og kontrolfunktionen)

1) Beplantning

Enhedspladserne kan af lejrchefen hegnes med beplantninger efter en samlet plan for hele campingpladsen.
Beplantningen må ikke være til hinder for, at en campingvogn – uanset størrelse – til enhver tid kan køres til og fra enhedspladsen.

Det tilrådes, at der højst er beplantning omkring 3 af enhedspladsens sider – forefindes eller foretages yderligere beplantning, skal mindst halvdelen af den 4. side (vejfacaden) være uden beplantning.

2) Hegn og læsejl

De i handlen normalt forekommende læsejl må opstilles – dog ikke opsat på trækonstruktioner eller campingpladsens træer.
Faste og permanente hegn – eksempelvis flethegn, plastikhegn, trådhegn m.v. – må ikke forefindes eller opsættes.
I forbindelse med nyplantninger omkring enhedspladsen kan lejrchefen dog midlertidigt lade opsætte mindre trådhegn eller fodhegn til beskyttelse af planterne.

3) Haver

Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted.
Opstilling af et mindre antal flytbare plantekrukker kan finde sted umiddelbart ved campingvognen, såfremt lejrchefen på den enkelte campingplads accepterer dette.

4) Belægninger

Der kan efter lejrchefens anvisning nedlægges 2 rækker kørefliser i niveau med naturligt terræn/tilsvarende terrænforstærkning, således at kørsel til og fra enhedspladsen kan ske uden gener og skader.
I stedet for kørefliser anbefales dog brug af græsarmeringssten af hensyn til synsindtrykket.

I øvrigt må der ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges terrasser af fliser, træ eller lignende.
I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende.

5) Bygningskonstruktioner m.m.

Der må ikke under nogen form opføres bygninger/bygningsdele – hverken fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn.
Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt til campingvognen i teltdug og uden faste vægge, tagrender, vinduer og døre. Forteltet skal kunne nedtages i løbet af 15-30 minutter.

6) Antenner m.m.

Fritstående antennemaster, flagstænger og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, incl. paraboler, accepteres, når de monteres på campingvognen.

Kattegat Strand Camping (KSC)

Såfremt lejemålet forhindres af forhold uden for Kattegat Strand Campings indflydelse (katastrofe, optøjer, strejke eller lign.), hæfter Kattegat Strand Camping ikke herfor, og der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.

Eventuelle reklamationer skal fremsættes straks efter ankomst eller umiddelbart efter fejlens opståen. Krav om erstatning skal skriftligt meddeles Kattegat Strand Camping inden afrejse. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, prisstigninger og lign.

Booking er bindende og kan ikke blive refunderet i tilfælde af afbestilling, medmindre afbestillingsforsikringen på forhånd er tilkøbt og reglerne derfor overholdes (jvf. afbestillingsforsikring).

Ved bestillingen af ferien har du mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring, som ved bl.a. akut opstået sygdom el. lignende*, giver dig mulighed for at kunne afbestille rejsen, uden at det koster dig andet end prisen for afbestillingsforsikringen, administrationsgebyret og en lægeerklæring.

Afbestillingsforsikringen koster DKK 200 pr. plads. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes ved bestilling eller senest inden indbetaling af depositum. Forsikringen kan ikke efterfølgende annulleres. Lægeerklæringen el. lignende skal sendes til Kattegat Strand Camping inden lejemålets start. Ønsker du at afbestille din rejse, bedes du hurtigst muligt kontakte os telefonisk på +45 98 58 80 32 (husk at henvise til dit kundenummer). Herefter skal du udfylde og underskrive den tilsendte skadesanmeldelse og sende den til Kattegat Strand Camping, som beskrevet ovenfor. Ved sygdom skal den tilsendte lægeerklæring udfyldes af den person, der er årsag til afbestillingen samt vedkommendes læge.

*Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra sygehuset eller behandlende læge *Ved dødsfald skal kopi af dødsattestens forside indsendes *Ved indbrud og brand skal kopi af politirapport eller kvittering for politianmeldelse, indsendes.

Persondatapolitik for Kattegat Strand Camping

1. Generelt.

Denne persondatapolitik er gældende for Kattegat Strand Camping v/Birthe & Jørn Pedersen, Dokkedalvej 100, 9560 Hadsund. Formålet med politikken er at tydeliggøre, hvordan vi håndterer dine persondata.

2. Dataansvarlig

Kattegat Strand Camping (CVR nr. 25303784) er dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er: Dokkedalvej 100, 9560 Hadsund. Att. Jørn L. Pedersen, Tlf. 98588032 Mail: info@922.dk

3. Sådan indsamler vi dine persondata

Dine data indsamles i forbindelse med dit ophold på campingpladsen. Vi indsamler persondata på følgende vis: 

• Når du vælger at købe og/eller anmode om en af campingpladens serviceydelser 

• Via TV-overvågning Indsamling af persondata samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning. TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster. Overvågningen er at finde ved indgang til pladsen og ved pool-området. TV-overvågningen er udelukkende live-optagelser, der på intet tidspunkt bliver gemt.

4. Hvilke persondata indsamler vi

Vi indsamler følgende: 

• Navn, adresse, telefonnummer, nationalitet og evt. e-mailadresse. 

• Derudover registrerer vi dine køb af campingpladens ydelser med henblik på afregning af ophold. 

• For udenlandske gæster registrerer vi desuden type af og nummer på pas eller anden rejselegitimation Du kan selv efter eget ønske vælge at give campingpladsen yderligere oplysninger, som du vurderer kan have betydning for dit ophold. Det kan fx være oplysninger om handicap eller medicinsk tilstand. Denne type af persondata bliver hverken registeret eller behandlet. Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil campingpladsen i nogle tilfælde supplere vores informationer med data, som vi har modtaget af tredjepart, fx en gruppeansvarlig eller rejseleder. I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om campingpladsens vilkår og betingelser. Tredjeparten har også ansvaret for en evt. nødvendig indhentning af samtykkeerklæringer til registrering og behandling af følsomme persondata.

5. Formål med indsamlingen

Indsamlingen af dine persondata er til ét eller flere af følgende formål: 
• Opfyldelse af lovkrav 
• Behandling af dine reservationer og køb af campingpladsens serviceydelser 
• Kontakt til dig før og under dit ophold 
• Fremsendelse af ønsket information om campingpladsens serviceydelser Dine persondata indsamles alene til ovennævnte formål. Dine persondata er begrænset til kun det nødvendige jf. ovennævnte. Vi vil indhente samtykke hos dig, såfremt dine data skal anvendes til andre formål.

6. Det juridiske grundlag for behandlingen

Som udgangspunkt er behandlingen af dine persondata pålagt campingpladsen ved lov. Det er fx tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke persondata, campingpladsen er pålagt et registrere, jf. Pasbekendtgørelsen og Udlændingebekendtgørelsen. Campingpladsen er også pålagt at oplyse overnattende gæsters nationalitet til Danmarks Statistik. Derudover registreres og behandles dine persondata af regnskabsmæssige årsager i forbindelse med dine køb af campingpladsens serviceydelser.

7. Hvem deles dine data med?

Bortset fra de lovgivningsmæssige krav til registrering af overnattende gæster og regnskaber, deles dine persondata ikke med tredjeparter.

8. Overførsel af data.

Dine data overføres ikke til andre lande.

9. Opbevaring og sletning.

Dine data opbevares på en server placeret inden for EU/EØS. For at undgå datatab tager campingpladsen løbende backup af vores datasæt. Dine personoplysninger slettes, når alle formål for den pågældende registrering ikke længere er nødvendig. Dog opbevares oplysninger om kontaktpersonen for fakturaoplysninger i fem år, så gældende regnskabslovgivning kan overholdes. Når de 5 år er gået slettes oplysningerne. Du kan til enhver tid anmode om adgang til eller sletning af dine personoplysninger, såfremt lovgivningsmæssige krav ikke gør dette ulovligt.

10. Cookies.

Cookies benyttes ikke.

11. Dine rettigheder

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov har du følgende rettigheder: 
• Du har ret til efter anmodning at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. 
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført eventuelle urigtige personoplysninger. 
• Du har ret til at få slettet de persondata, som campingpladsen ikke er pålagt at skulle gemme. 
• Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine persondata, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, som blev baseret på samtykke før tilbagekaldelsen af dette. 
• Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og i henhold til EU`s databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR) kan du bede om at modtage dine persondata, således at disse nemt kan overføres til dig eller en anden dataansvarlig valgt af dig. 
• Du har ret til at klage over behandlingen af dine persondata. Eventuelle henvendelser herom bedes fremsendt til ovenstående adresse. 
• Du har ligeledes ret til at indgive en klage til datatilsynet.